• Long Beach Convention Center
  100 S. Pine Ave.
  Long Beach, CA 90802
    
  Pháp Hội được tổ chức trong 2 ngày:
  Thứ Bảy   12/19 8am-8pm
  Chủ Nhật   12/20 8am-9pm
 • Phương Tiện Xe Bus
  Chúng tôi có xe bus đưa và đón từ iTC đến Long Beach convention center.
    Xem Bus Schedule
 • Ăn Trưa và Tối
  Ăn trưa và ăn tối sẽ được phục vụ
  Miễn Phí cho các bác đã ghi danh tham dự Pháp Hội
  Nhà Hàng Chay
  Các bạn cũng có thể khám phá các tiệm chay xung quanh LBCC.
  Nhà Hàng Chay

Chương trình Xuất Gia Vị Tha

Chi Tiết

Xuất Gia Vị Tha

Một chương trình tu học 12 ngày theo hạnh xuất gia cùng tâm nguyện tu cho người và làm nồng cốt cho Pháp Hội Di Đà.

Chi Tiết

Triễn Lãm Vũ Trụ Hoa Nghiêm

Chi Tiết

Triễn Lãm Vũ Trụ Hoa Nghiêm

Triển lãm thư pháp về 42 Giải Thoát Môn  theo kinh Hoa Nghiêm. Đây là 42 cửa của kiến thức siêu việt dẫn đến cứu cánh giải thoát.

Chi Tiết

Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh.

Chi Tiết

Mạn Đà La

Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh dựa theo hai triết lý Bát Nhã và Hoa Nghiêm để kiến lập một phương thức tu hành cho tập thể đại chúng.

Chi Tiết

Thơ Mời Tham Dự Pháp Hội Di Đà

Nam Mô A-Di-Đà Phật,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần,

Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường trân trọng kính mời quý Phật tử và gia đình tham dự Pháp Hội Di Đà 2015. Đây là hai ngày tu học về Đức Phật A Di Đà và pháp tu Tịnh Độ theo kinh Hoa Nghiêm.

Pháp Hội lần này là sự chuyển hướng từ thực hành nghi lễ ra sự thực tu định lực. Phật tử sẽ cùng nhau niệm Phật, thiền tập, trì tụng Di-Đà Sám Pháp, thành tâm sám hối những lỗi lầm và có cơ hội nghe thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà. Tham dự Pháp Hội, lợi ích tu tập sẽ giúp quý Phật tử tăng trưởng lòng thành đối với pháp môn niệm Phật và giúp khai mở tự tánh Di Đà, tức bản tánh quang minh bất sinh bất diệt sẵn có trong mỗi con người chúng ta...

Xem Toàn Bài
 

Thầy giải thích những lợi ích của Pháp Hội Di Đà.

Ảnh

WPG 2014
WPG 2013
WPG 2012
WPG 2011
WPG 2010
WPG 2009
Bài Cũ

Bài Viết Pháp Hội Trước

Web Support

css.webteam@gmail.com

Pháp Hội Di Đà

(714) 631-6994
iTC 12201 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92840

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login